Proposition 2016/17:142 
 

Regeringens proposition 2016/17:142

Skatteförslag med anledning av

Prop.

energiöverenskommelsen

2016/17:142
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Enligt ramöverenskommelsen 

Regeringens proposition 2016/17:142

Skatteförslag med anledning av

Prop.

energiöverenskommelsen

2016/17:142
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Enligt ramöverenskommelsen  
Source: Lagar mm