En av samhällsbyggnadssektorns största utmaningar är att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Hur hittar vi resurser för att genomföra alla de investeringar som planeras i Göteborgsregionen under de kommande 20 åren?
Under höstens Strategidag, som hålls på Chalmers under eftermiddagen den 10 november, sätter vi fokus just på kompetensförsörjningsfrågan.
Bokföring Ekonomi Redovisning