Illmar Reepalus utredning om vinstbegränsningar för privata välfärdsföretag är feltänkt. Vad som är viktigt i välfärden är kvalitet, bra service, tillgänglighet och valfrihet. Stockholms Handelskammare är oroad när ett så här ideologiskt förslag läggs fram och får politiskt gehör. Det cirkulerar många råttan i pizzan-myter på detta område.
Bokföring Ekonomi Redovisning