Proposition 2016/17:58 
 

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Regeringens proposition 2016/17:58

Uppgifter på individnivå i

Prop.

arbetsgivardeklarationen

2016/17:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens 
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Regeringens proposition 2016/17:58

Uppgifter på individnivå i

Prop.

arbetsgivardeklarationen

2016/17:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens  
Source: Lagar och propositioner