Viktoria Sundquist är sedan augusti anställd som universitetslektor vid Bygg- och miljöteknik, avdelningen Construction Management. Hon disputerade vid Teknikens ekonomi och organisation i juni 2014 med avhandlingen ”The role of intermediation in business networks”, och fortsatte sedan som post doc inom ett projekt kring bygglogistik på samma avdelning.
Bokföring Ekonomi Redovisning