Nu slås VCWS Sweden AB ihop med Vismas redan starka Episerverenhet. VCWS har haft en kraftig tillväxt och nådde en mycket god lönsamhet redan under sitt andra verksamhetsår. Bolaget förvärvas nu helt av Visma och bildar tillsammans med Vismas redovisningskonsulters redan befintliga Episerverenhet ett nytt affärsområde inom Visma Consulting.
Bokföring Ekonomi Redovisning