​Uppsala har utvecklats till en snabbt växande storstad. Här finns stora utvecklingsmöjligheter. Men konkurrensen om kompetensen är hård och platsen spelar en allt större roll i möjligheten att locka till sig talanger. Nya siffror visar att hela åtta av tio ungdomar som studerar inte tror att den spännande karriären finns i Uppsala.
Bokföring Ekonomi Redovisning