Yrkesrollen som redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter. Det bekräftas även av en bedömning från intresseorganisationen Civilekonomerna, som anger att redovisningsekonomer kommer att vara den mest efterfrågade yrkes inriktningen för ekonomer.
Bokföring Ekonomi Redovisning